جملات قصار

جملات قصار حکیم ارد بزرگ ، سخنان قصار دانشمندان و حکما ، زیباترین سخنان بزرگان ، سخنان حکیمانه و جملات قصار مشاهیر

جملات قصار , جملات قصار , جملات قصار , جملات قصار

 

سخنان زیبا, سخنان بزرگان, سخنان حکیمانه - بخش بیست و دوم
سخنان زیبا, سخنان بزرگان, سخنان حکیمانه - بخش بیست و یکم
سخنان زیبا, سخنان بزرگان, سخنان حکیمانه - بخش بیستم
سخنان زیبا, سخنان بزرگان, سخنان حکیمانه - بخش نوزدهم
سخنان زیبا, سخنان بزرگان, سخنان حکیمانه - بخش هیجدهم
سخنان زیبا, سخنان بزرگان, سخنان حکیمانه - بخش هیفدهم
سخنان زیبا, سخنان بزرگان, سخنان حکیمانه - بخش شانزدهم
سخنان زیبا, سخنان بزرگان, سخنان حکیمانه - بخش پانزدهم
سخنان زیبا, سخنان بزرگان, سخنان حکیمانه - بخش چهاردهم
سخنان زیبا, سخنان بزرگان, سخنان حکیمانه - بخش سیزدهم
سخنان زیبا, سخنان بزرگان, سخنان حکیمانه - بخش دوازدهم
سخنان زیبا, سخنان بزرگان, سخنان حکیمانه - بخش یازدهم
سخنان زیبا, سخنان بزرگان, سخنان حکیمانه - بخش دهم
سخنان زیبا, سخنان بزرگان, سخنان حکیمانه - بخش نهم
سخنان زیبا, سخنان بزرگان, سخنان حکیمانه - بخش هشتم
سخنان زیبا, سخنان بزرگان, سخنان حکیمانه - بخش هفتم
سخنان زیبا, سخنان بزرگان, سخنان حکیمانه - بخش ششم
سخنان زیبا, سخنان بزرگان, سخنان حکیمانه - بخش پنجم
سخنان زیبا, سخنان بزرگان, سخنان حکیمانه - بخش چهارم
سخنان زیبا, سخنان بزرگان, سخنان حکیمانه - بخش سوم
سخنان زیبا, سخنان بزرگان, سخنان حکیمانه - بخش دوم
سخنان زیبا, سخنان بزرگان, سخنان حکیمانه - بخش نخست

 

» بخش نخست جملات قصار
» بخش دوم جملات قصار
» بخش سوم جملات قصار
» بخش چهارم جملات قصار
» بخش پنجم جملات قصار
» بخش ششم جملات قصار
» بخش هفتم جملات قصار
» بخش هشتم جملات قصار
» بخش نهم جملات قصار
» بخش دهم جملات قصار
» بخش یازدهم جملات قصار
» بخش دوازدهم جملات قصار
» بخش سیزدهم جملات قصار
» بخش چهاردهم جملات قصار
» بخش پانزدهم جملات قصار
» بخش شانزدهم جملات قصار
» بخش هیفدهم جملات قصار

 

 

سخنان بزرگان از روزنامه اطلاعات ettelaat newspaper

سخنان بزرگان از روزنامه اطلاعات - بخش نخست
سخنان بزرگان از روزنامه اطلاعات - بخش دوم

سخنان بزرگان از روزنامه اطلاعات - بخش سوم
سخنان بزرگان از روزنامه اطلاعات - بخش چهارم

 
فرگردهای کتاب سرخ RED BOOK

1- فرگرد مهربانی
2- فرگرد شادی
3- فرگرد آزادی
4- فرگرد میهن
5- فرگرد ایران
6- فرگرد دلدادگی
7- فرگرد امید
8- فرگرد راستی و ناراستی
9- فرگرد آرمان
10- فرگرد رنج
11- فرگرد گیتی
12- فرگرد مردان و زنان کهن
13- فرگرد بستگان
14- فرگرد فرمانروا و سرپرست
15- فرگرد دیوان سالاری
16- فرگرد ریشه
17- فرگرد کار و کارآفرینی
18- فرگرد ستیز و نادانی
19- فرگرد هنجار (قانون)
20- فرگرد کوهستان و فروتنی
21- فرگرد فر و بزرگی
22- فرگرد زندگی
23- فرگرد زیستگاه
24- فرگرد خرد
25- فرگرد آغاز
26- فرگرد اُرُد
27- فرگرد پیروزی و شکست
28- فرگرد نقد و ارزیابی
29- فرگرد گروه
30- فرگرد روان و خویش
31- فرگرد رسانه
32- فرگرد سخن و اندرز
33- فرگرد توانایی و کوشش
34- فرگرد غم

  
نویسنده : همایون زارعی ; ساعت ٤:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٩

http://cstopz.ro/imghost/images/pkcxc9ck8epcj67zal87.jpg


مجسمه حکیم ارد بزرگ ، اندیشمند و متفکر برجسته ایرانی در شهر شیروان ساخته شد

 

مجسمه حکیم ارد بزرگ / عقیل اصلی / عقیل اصلی چوکانلو  / شیروان / مجسمه حکیم اردبزرگ در شهرستان شیروان ساخته شد

مجسمه چهارمین حکیم تاریخ ایران توسط "عقیل اصلی چوکانلو" در شهر شیروان ساخته شد . برای همه عاشقان "جملات قصار" نام "حکیم ارد بزرگ" شناخته شده است .

نامی که با شنیدن و یا خواندن آن ناخودآگاه به یاد "سخنان حکیمانه" و قصار می افتیم . حکیم ارد بزرگ با جملاتش همگان را به خردمندی و مهربانی فرا می خواند . از این رو محبوبیت فراوانی در میان نسل نو ایران پیدا نموده است . بسیاری از اهل فکر و اندیشه حکیم ارد بزرگ را پس از حکیم بزرگمهر ، حکیم فردوسی طوسی و حکیم خیام نیشابوری چهارمین حکیم تاریخ ایران می دانند . 

در "شهر شیروان" در خراسان شمالی به حکیم ارد بزرگ "بزرگ شیروان " می گویند .

عقیل اصلی / عقیل اصلی چوکانلو  / شیروان / مجسمه حکیم ارد بزرگ /  مجسمه حکیم اردبزرگ در شهرستان شیروان ساخته شد

بی نظیر بوتو نخست وزیر پاکستان در مورد حکیم بزرگ می گوید : ما با کشورهای منطقه و بخصوص ایران ، اساطیر ، فرهنگ و تاریخی مشترک داریم من هم همانند بزرگانی نظیر "اقبال لاهوری" و "ارد بزرگ" تمایل دارم کشورهای ما بر اساس فرهنگ و ریشه های مشترک هر روز بیشتر از پیش به هم نزدیک شوند .

 

مجسمه حکیم ارد بزرگ / عقیل اصلی / عقیل اصلی چوکانلو  / شیروان / مجسمه حکیم اردبزرگ در شهرستان شیروان ساخته شد

الیان ایژن هیر (رئیس انجمن هنری ارت کلوب و رئیس انجمن دفاع از منافع منطقه ی شامپل در شهر ژنو ، کشور سوییس) می گوید :  در بین سخنان ارد بزرگ ، هنگامیکه از صلح و هارمونی برای همگان صحبت می کند بیشتر بر دلم نشسته است .

 

استاد فرزانه شیدا (ادیب و سراینده ایرانی مقیم کشور نروژ و نویسنده کتاب یازده جلدی بُعد سوم آرمان نامه حکیم ارد بزرگ ) می گوید :  چیزی که انسان نیازمند آن در طول راه سفر عمر خویش است و در درون « خویش» خود همواره در این باور زندگی میکند که امید و آرزو را می توان رنگی از حقیقت داد و بر اساس خواسته های زندگی خود گام برمی دارد و در راه سرنوشت انسان می بایست فانوس وچراغی از سخنان *ارد بزرگ ,این عالم بزرگ اندیشه را در سیاهی های دنیای ناشناخته ای که به شناخت آن نیازمندیم به همراه داشته باشد وحتی کلمه به کلمه ی آنرا به خاطر و دل بسپارد و هر کجا در جائی و منطقه ای از زندگی دچار سستی و نا امیدی شد به مرور دوباره ی افکار و ایده های حکیم ارد بزرگ بنشیند چرا که تمامی این جملات طلائی و این پندهای زّرین به «معرفت انسانی »در میدان خرد یک به یک , جنبه علمی و کاربردی ثابت شده ای را در علوم پایه زندگی داراست و بر این اساس می توان «*حکیم ارد بزرگ را اسطوره راه و اندیشه » نامید.


احمد شاه مسعود می گوید : من و ارد [حکیم ارد بزرگ ایرانی] زاده یک سرزمین بزرگ هستیم . هنگامی که نوشته های ارد دانا را می خوانم می بینم آرزو هایم را نوشته است .

عکس عبدالظاهر ادهمی آموزگار دبستان فراهانی تایباد همراه با شاگردانش  – بهار ۱۳۹۲

عکس عبدالظاهر ادهمی آموزگار فرهیخته دبستان فراهانی تایباد همراه با شاگردانش  – بهار ۱۳۹۲

متن روی تخته سیاه : بهترین گونه آموزش به کودک ، همراه شدن با او در درون داستانهای پند آموز است . حکیم ارد بزرگ


  
نویسنده : همایون زارعی ; ساعت ۳:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٩

http://cstopz.ro/imghost/images/pkcxc9ck8epcj67zal87.jpg


← صفحه بعد